Астрологични домове

Преди рождения ден в дом 12: правни проблеми, противоречия, финансови и
банкови грижи. Да следи здравето си.
След рождения ден дом 11: реализиране на конкретни проекти, поддържане
на добри връзки и успешен бизнес.

Буквите

Преди рождения ден влияние на буквата L се променя във взаимоотношенията,
повишено внимание при вземане на решения и ангажименти, които може да бъдат
погрешни. Трябва да докаже, че умее да се владее.
След рожденият ден влияние на буква M: добра работоспособност.
Възвърната стабилност. Добре да се използва този нов обрат.

Синтез

Мари – Пиер Берневал, в година 8, е конфронтирана с проблеми от
материално или финансово естество. Тя трябва да отдаде цялата си енергия в
работа и уреждане на тези проблеми. Стабилността все още не е постигната и тя
трябва да търси активно добрите решения. Трябва едновременно с това да поддържа
добро емоционално равновесие и да избягва всякакви сериозни конфликти. Може да
се надява на обещаваща сигурност, една среща, ако е в началото на годината все
още.
Препоръчва се да следи здравословното си състояние: съществуват
опасности от проблеми в храносмилането или с долните крайници. Да спортува с
повишено внимание, а също така и по време на пътуванията си.
До 13 юни 1996 година тя трябва да превъзмогне доста трудности във
финансово отношение. Рискува да се разочарова от антуража си и да вземе
неправилни решения. Изисква се преди всичко да прояви самоконтрол и да не поема
никакви рискове. След рожденият й ден тя би могла да разчита на една по-добра
поддръжка от другите и да постигне известна стабилност. Очертава се едно добро
развитие в професионален план. Проектите се изпълняват добре и старите
съществуващи проблеми са на път да се решат.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Астрологични домове”

  1. 1antelope says:

    2empirical…

Leave a Reply