Анализ на предизвикатествата, реализициите и цуклите

АНАЛИЗ  НА  МАРИ – ПИЕР  БЕРНЕВАЛ

————————————————————————-
Път  на  живота
6

Цикъл 1/0-31 год.      Цикъл 2/31-58 годи.    Цикъл 3 /след 58 години/
6                        4                        5

R 1 (0-30 год.)              R2 (30-39 год.)
1                             9

R3 (39-48 год.)
1
R4 (48 год…)
2/11

Предизвикателства

6               4               5
2               1
1
——————————————————————–

Мари – Пиер Берневал има път на живота, изразен с числото 6.
Тя трябва да се реализира сред емоционална хармония, установявайки
здрави корени и да очаква доста задължения и волности. Освен това трябва да
бъде благоразумна при избора си.
За да се определят евентуалните трудности ще трябва да се установи,
дали този път на живота е кармичен или не. Числото 6 липсва в проучването на
личността, следователно нейния път е кармичен. Мари – Пиер трябва да научи
урока на 6, за да изживее положително своя живот.
В своя емоционален и семеен живот тя ще срещне някои трудности.
Ще е необходимо, тогава тя да докаже, че е толерантна и склонна към
компромиси и че може да управлява и сдържа своите емоционални напрежения.
Професионално може да се очаква едно много добро развитие.
Материално следва да действа предпазливо и да умее да обуздава своите
сърдечни предпочитания. Мари – Пиер обича комфорта и всичко, което е красиво.
Нейното интимно число 9, емоционално и страстно, показва, че ще изживее
силни любовни връзки по пътя на своя живот 7, така скъп на Венера.
Нейното число на изразителност 7 (както число на реализиране) несъмнено
ще й подскаже верния избор в жизнения й път.

Цикли

Първи цикъл 6

От раждането до 31 годишна възраст, Мари- Пиер изпитва силното влияние
на семейството. Насаждат й чувството за стойности и за произход. Тя е изправена
пред труден избор, може би между една творческа или артистична професия и една
по-сигурна и по улегнала дейност… Тя мечтае да създаде здрава връзка.
Този цикъл 6 е кармичен (липсващо число) и отразява жизнен път,
създаващ една “двойнственост” – виж стр. 78. Дуалистичното в 6, заедно с
кармичния аспект, показва една негативна тенденция. Никоя връзка, никой
контрактен ангажимент през този период не ще бъде траен.

Втори цикъл 4

От 31 годишна възраст до 58 години, живота на Мари – Пиер е белязан от
труд и отговорности. Много усилия се полагат и тя доказва своето постоянство и
упоритост.
Но напредъкът, идва бавно и се препоръчва предпазливост при сделките и
в материалния живот.
Няма кармичен аспект. С житейски път 6, е осигурен баланс.

Последен цикъл 5

След 58 годишна възраст Мари – Пиер отпочва едно по-свободно,
по-плодотворно съществуване. Пътува по-често и се ангажира в нови дейности…
но трябва да внимава с нервното напрежение.
Няма кармичен аспект, но свободата на 5 трудно се съгласува с големите
отговорности в жизнения път 6 (по-подробно трябва да се видят обясненията,
дадени на стр. 63) Трябва да се внимава с някои блокажи.

Реализациите

Първа реализация 1

До 30 годишна възраст Мари – Пиер трябва да развие своите творчески
възможности и да насърчава чувството за инициативност.
Това не е кармична реализация. Но дали тя ще може да се изплъзне
резултатно от натиска, упражняван от цикъл 6 и жизнен път 6 (от кармичните
аспекти и дуалността). Твърде съмнително.

Втора реализация 9.

От 30 до 39 годишна възраст Мари – Пиер еволюира към света на голямите
контакти. Личния живот ще бъде крехък. Тя трябва да се отдаде всеотдайно, в
ущърб дори на собственото си съществувание, като избягва чисто материалните
интереси, за да реализира онова, в което вярва.
Тази реализация не е кармична. С жизнен път 6 съгласуването е постигнато
и тази реализация позволява едно голямо отваряне, противно на цикъл 4, който я
ограничава.

Трета реализация 1.

От 39 до 48 годишна възраст Мари – Пиер започва един нов живот. Тя
трябва да разчита единствено на себе си и да поеме ръководството на своето
съществувание. Благоприятни условия за лични успехи.
Липса на кармичност и числото 1 показва напредване в сравнение с цикъл
4 от конкретен характер и една по-голяма отговорност, свързана с жизнения път 6.

Четвърта реализация 2/11

След навършване на 48 години Мари – Пиер е импулсирана от една нова
енергия, която трябва да канализира в деятелност. Няма спънки по пътя към успеха,
нито към постигането на баланса във всяка област.
Няма карма. Числото 11 повдига нивото на 4 и се съгласува добре с
жизнения път 6. Ако тази реализация беше изживяна в 2, биха възникнали някои
проблеми за съгласуваност с третия цикъл 5.

Предизвикателствата.

До четиридесетата си година Мари – Пиер трябва да е научила уроците на
числото 2: те изискват да положи усилие с цел да постигне уравновесени
взаимоотношения. След 40 годишна възраст идва предизвикателство 1, което е и
най-сериозното в нейния живот: да развие способността да управлява живота си и
да е овладяла личността си. Главното предизвикателство 1 не е кармично. То се
появява в първата и трета реализации в нейния живот. Именно там трябва да се
усвоят уроците на 1.

Синтез

Съществуването на Мари – Пиер е доминирано от привързаността към
корените и към семейните стойности. Именно тук е основата на нейната стабилност.
Тя е призвана да се отдаде напълно и изцяло в живота… Успехът е почти сигурен.
Тя трябва да постигне всичко в живота си благодарение на собствените си
сили и за задълженията, налагани й от другите. Трябва да управлява своя душевен
живот, както и емоциите си, с което ще постигне така мечтаната от нея хармония.
При управлението на деловите си въпроси следва да прояви известна предпазливост.
От раждането си до 30 годишна възраст Мари – Пиер желае да се утвърди, но е под
силното влияние на семейството си, което не й позволява бърз прогрес и намиране
на собствения й път. Съществува опасност от неуспехи, ако през този период от
живота си тя се обвърже емоционално.
До 39 години нейния живот се изгражда вече по различен начин, на едно
по-високо ниво; най-сетне тя може да има по-широки контакти и да се отдаде на
своите страсти и увлечения, не без да жертва някои неща, които засягат преди
всичко личния й живот.
От 39 години до 48 години тя има лични успехи в една нова дейност,
която повишава самостоятелността й. Трябва да следи да не загърбва връзките и
приятелствата си, нито да забрави проектите си за съвместен живот.
След 48 години започва периода на големите амплитуди; нейната дейност и
личен живот може да получат нов размах.
Внимание при навършване 58 години, период на значителни промени и на
ново пространство за реализация. Това чувство за преоткритата свобода е лъжливо,
тъй като Мари Пиер трябва все още да поема отговорности и задължения, без които
спокойно би минала.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Анализ на предизвикатествата, реализициите и цуклите”

  1. 2infraction says:

    2artificial…

Leave a Reply