Анализ на личността

Номероложкият анализ на собствено, бащино и фамилно име позволява да
се открият някои особени черти на характера, както желанията, възможностите,
средствата за реализиране на разглежданата личност.
Започнете с изучаване на вашето собствено, бащино и фамилно име. Така
ще ви бъде по-лесно да разберете нюансите на обясненията, които ще ви бъдат
предоставени.

Първи етап: Цифрово изразяване на името.

—————————————-

На всяка буква от азбуката отговаря една цифра:

Таблица на числените стойности на буквите

в Кирилицата

1       2       3       4       5       6       7       8       9

——————————————————————-

А       Б       В       Г       Д       Е       Ж       З       И

Й      (К)      Л       М       Н       О       П       Р       С

Т       У       Ф      (Х)      Ц       Ч       Ш       Щ       Ъ

Ь      (Ю)      Я

К, Ю = 11

Х = 22

Таблица на числените стойности на буквите

в Латиницата

1       2       3       4       5       6       7       8       9

———————————————————————-

A       B       C       D       E       F       G       H       I

J      (K)      L       M       N       O       P       Q       R

S       T       U      (V)      W       X       Y       Z

K = 11

V = 22

Трябва да вземете под внимание първоначалните имена записани при

раждането.

Случва се, едно име да не се възприема понякога от гражданската

администрация: в такъв случай съблюдавайте строго фамилното решение и

вземете под внимание личното име, което родителите са ви дали.

Ако сте жена изчислете и разгледайте името си преди брака. Отчитайте

всички букви, дори когато собственото ви име е съставно (Жан – Клод, Мари

- Клер и т.н.) или ако фамилното Ви име е множествено (Дьо Кастел – Ламберт

и т.н.).

Когато вашето собствено име не е това, което ви е било дадено при

раждане, независимо от причините, вие трябва да проведете изследването си

въз основа на вашето оригинално (собствено) име.

Псевдонимите се интерпретират отделно: те представляват едно външно

влияние, свързано с личния, професионален или социален живот, но с нищо не

изменят отпечатъка на раждане. След като сте взели под внимание тези забележки,

заместете буквите с цифри във вашето собствено, бащино и фамилно име;

- вашето име и фамилно име заедно;

- гласните букви на вашето име;

- съгласните на същото.

Пример:

Личното и фамилно име на Мари – Пиер Берневал се изразява посредством

числа както следва:

Собствено име: M A R I E -  P I E R R E

4 1 9 9 5    7 9 5 9 9 5

Фамилия: B E R N E V A L

2 5 9 5 5 4 1 3

Име + фамилия: M A R I E – P I E R R E  B E R N E V A L

4 1 9 9 5   7 9 5 9 9 5  2 5 9 5 5 4 1 3

Гласни: M A R I E -  P I E R R E  B E R N E V A L

1   9 5      9 5     5    5     5   1

Съгласни: M A R I E – P I E R R E  B E R N E V A L

4   9       7     9 9    2   9 5   4   3

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply